14 ágúst 2017

Sölumaður í lýsingardeild óskast

Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða sölumann í lýsingardeild
okkar. Leitum að stundvísum áreiðanlegum og þjónustulunduðum einstakling
sem vill vinna með góðri liðsheild. Vinnutími er frá 08.00-17.00 og viðkomandi
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni

· Sala á lýsingar- og rafbúnaði til rafverktaka, rafvirkja og
fyrirtækja.
· Ráðgjöf til verkfræðistofa, arkitekta, rafverktaka, rafvirkja
o.fl. varðandi val á lýsingarbúnaði.
· Tilboðsgerð, Pantanir, samskipti og tæknilegar úrlausnir.
· Halda kynningar fyrir mismunandi hópa varðandi það
nýjasta sem er að gerast á sviði lýsingartækni.
Reykjafell hf er einn af stærstu innflutningsaðilum á sviði rafbúnaðar á Íslandi. Við erum framsækið fyrirtæki
og leitum að starfsmönnum til að starfa með skemmtilegum hópi í krefjandi umhverfi. Hjá okkur eru 34
starfsmenn
við sölu- lager- og skrifstofustörf.


Menntun og hæfniskröfur
· Lýsingarhönnuður, rafiðnfræðingur
eða sambærileg menntun
· Góðir samskiptahæfileikar
· Framúrskarandi þjónustulund.
· Góð ensku kunnátta
· Metnaður til að takast á við krefjandi
verkefni í spennandi umhverfi.

 

· Nánari upplýsingar veitir Ottó í síma 575 6626
· Umsóknir sendist á otto@reykjafell.is
· Umsóknarfrestur er til 31. ágúst.